Alborada del Inka (восход Инков)

 • Alborada del Inka восход Инков - Chirapaq Sixto ayvar alfaro
 • Kayna punchau turonero
  Sapallaypi waqaskani
  Mana pipas q'awarillaskan
  
  Waqallarkani sapay
  Llakillarkani sapay
  Q'uyay mamayta
  Yuyarillaspa
  
  Maypillaraq sunquchallay
  Maypiñaraq ñawiruruy
  Maytaq cuna
  Waqaysiwanchu
  
  Waqaysiwanchu ñawiy
  Llakisiwanchu sunquy
  Tayta mamayta
  Yuyarillaqtiy 

Фото Alborada del Inka (восход Инков):